РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТАНДАРТІВ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ.

Публікація містить результати експертно-аналітичного дослідження щодо формування стандартів національно-патріочтиного виховання та визначення індикаторів ефективності проведення заходів щодо національно-патірочтиного виховання, проведеного у 2017 році
Дослідження проведено колективом Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка (далі – УІСД) на замовлення Міністерства молоді та спорту в листопаді-грудні 2017 року. При підготовці Аналітичного звіту значний внесок зроблено колективом Інституту проблем виховання НАПУ.
Склад дослідницької групи:
Представники Міністерства: Микола Ляхович (начальник відділу Національно-патріотичне виховання); Ольга Коновалюк (головний спеціаліст відділу національно-патріотчиного виховання).
Головні дослідники від УІСД: Ольга Балакірєва, канд. соціол. наук, голова правління; Тетяна Бондар, канд. соціол. наук, директор; Світлана Шевченко, канд. соціол. наук, фахівець з управління проектами.
Обґрунтування та побудова вибіркових сукупностей дослідження: Дмитро Дмитрук, канд. соціол. наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».
Координація збору первинної інформації: Лілія Матвиєвська (фахівець з управління проектами сектору вибіркових опитувань, УІСД)
Координація опрацювання первинної інформації: Юлія Арабська (завідувач сектору опрацювання первинної інформації ГО Центр «Соціальний моніторинг»)
Підготовка масиву даних дослідження: Лідія Романовська (програміст УІСД).
Співробітники Інституту проблем виховання НАПУ: Жанна Петрочко, докт. педаг. наук, заступник директора з науково-експериментальної роботи; Тетяна Окушко, канд. педаг. наук, завідувач лабораторії громадянського та морального виховання; Валентина Кириченко, канд. педаг. наук, завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя; Олександр Остапенко, канд. педаг. наук, завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя.
Інші спеціалісти, залучені до написання аналітичного звіту: Роман Левін, канд. педаг. наук, старший науковий співробітник, с.н.с. відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Оксана Олійник, канд. соціол.наук, доцент, доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень КНУ ім. Т.Г.Шевченка; Надія Пивоварова, канд. соціол. наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології Національного Авіаційного університету.
Дослідники-асистенти: Оксана Губко, Марія Мошура, Олександр Феденко (УІСД).

Доступно у форматі PDF за посиланням: https://www.facebook.com/groups/876299956150929/permalink/877670232680568/

 

поділитися