Методична розробка військово-спортивної гри «Осінній рейд»

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Відділ освіти Броварської районної державної адміністрації

Броварський районний центр туризму

Обласний конкурс на кращий навчально-методичний матеріал з туристсько-краєзнавчої тематики

 

Методична розробка військово-спортивної гри «Осінній рейд»

Автор: Глей В.І., методист Броварського районного центру туризму

Бровари 2014

ВСТУП

Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції .

Отже, навчальний заклад має стати для кожної дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Сьогодення потребує подолати педагогічні стереотипи і шукати нові, більш продуктивні, дієві форми і методи роботи по патріотичному вихованню молоді. Особливо актуальною сьогодні є підготовка молоді до захисту життя та здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час, до служби в Збройних Силах України, інших військових формуваннях.

Необхідність активізації військово-патріотичного виховання також зумовлена зниженням інтересу юнаків до організації і проведення військово-патріотичних заходів у зв’язку з дією сильніших факторів (телебачення, комп’ютерні ігри тощо) й недостатньою кількістю уроків з предмету “Захист Вітчизни” та фізичної культури на тиждень; відсутністю організованої оборонно-масової та спортивної роботи за місцем проживання школярів і недоліками впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах сучасних форм військово-патріотичного виховання молоді; відставанням наукових розробок з військово-патріотичного виховання й суспільною необхідністю їх термінового впровадження; дією негативних тенденцій щодо зниження значущості й актуальності військово-патріотичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах і недостатнім контролем за станом і результатами військово-патріотичної роботи в цих навчальних закладах з боку керівництва освітою; невідповідністю між кваліфікацією викладачів предмету “Захист Вітчизни” й низькою якістю військово-патріотичного виховання старшокласників, проведення масових військово-патріотичних заходів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

Ми маємо не теоретично, а практично навчати дітей, як в майбутньому захищати Батьківщину, як надавати першу медичну допомогу побратиму на полі бою, як користуватися зброєю. І цими вміннями в однаковій мірі повинні володіти як хлопці, так і дівчата.

У сучасному національно-патріотичному виховному процесі мають використовуватися такі методи, які цікаві самій учнівській молоді, зокрема, військово-патріотичні ігри. Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є проведення таких дитячих та молодіжних ігор у позаурочний час, як всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), фізкультурно-оздоровчий патріотичний комплекс школярів України «Козацький гарт» тощо. Але цього не достатньо. Потрібно сконцентруватись на пошуку нових цікавих для дітей ігор. Як альтернативу пропонуємо цікаву динамічну військово-спортивну гру «Осінній рейд» (далі Гра). Дитяча військово-спортивна гра «Осінній рейд» розрахована на школярів 7-9х класів.

Гра – необхідний вид діяльності, в процесі якого використовується та збагачується накопичений дітьми життєвий досвід, поглиблюється уява про навколишній світ, набуваються навички необхідні їм для успішної трудової діяльності, виховуються організаторські здібності.

Потреба в іграх визначається віковими особливостями дітей, їх бажанням до практичної діяльності, пізнанню навколишнього світу, участі в житті дорослих.

Військово-спортивна гра на місцевостіце один з різновидів дитячих ігор. Для військово-спортивної гри характерні: пізнавальний характер і різноманітність ігрових мотивів, цілей, активних дій, висока емоційність, життєрадісність.

У військово-спортивних іграх в доступній для школярів формі відображуються соціальні відносини воїнів у спрощеному вигляді, обстановка, характерна для військових занять, бойових дій. В цьому заключається функція ігор для військово-патріотичного виховання і витоки інтересу школярів до цих ігор, серйозного творчого відношення до них.

Мета проведения Гри: Гра проводиться з метою набуття учнями (вихованцями) знань, умінь та навичок, необхідних майбутньому захиснику Вітчизни формування в учасників гри національної гідності, прагнення до вивчення героїчних сторінок історії українського народу, професійна орієнтація молоді, популяризація військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях України.

Основними завданнями Гри є:

 • створення необхідних умов, наближених до реальних, для перевірки знань, умінь і навичок в екстремальних умовах;

 • виявлення рівня готовності учасників до подолання різноманітних екстремальних ситуацій;

 • сприяння розвитку у підлітків лідерських якостей;

 • популяризація серед молоді здорового способу життя.

Захід повинен по часу займати не більше 5 годин. Участь у Грі може приймати до 150 чоловік;

Окремої уваги потребує безпека змагань. На місці проведення Гри обов’язково має бути медичний працівник з необхідним набором медикаментів, перев’язувальних матеріалів та приладдя. Місця проведення змагань мають бути відповідно облаштовані та забезпечувати безпеку учасників гри. До початку конкурсної програми з учасниками гри проводиться інструктаж з техніки безпеки, правил поведінки у місцях проведення змагань.

Методичні рекомендації по організації та проведенню Гри:

Для успішного проведення заходу необхідна клопітка попередня робота. Щоб результат Гри був якісним, рекомендується зробити наступне:

 • підготовку доцільно починати завчасно до проведення заходу (розробка Положення, умов Гри та доведення їх до відома учасників заходу) ;

 • сформувати оргкомітет по проведенню Гри та Головну суддівську колегію (ГСК). (Рекомендуємо проводити захід спільно із військовим комісаріатом);

 • визначити головних суддів етапів Гри та провести з ними одноденний семінар з виїздом на місце проведення заходу, спланувати маршрут Гри та ознайомити суддів з правильним обладнанням кожного етапу та правилами суддівства етапів;

 • вирішити питання технічного і матеріального забезпечення Гри та завчасно забезпечити підготовку матеріальної бази для проведення заходу;

 • ознайомити учасників команд із системою оцінок, штрафів;
 • передбачити питання забезпечення питного режиму, харчування, гігієни, одягу учасників, а також наявність лікаря на території проведення Гри;

 • для забезпечення дотримання правопорядку передбачити участь правоохоронних органів на території проведення Гри;

 • продумати питання оперативного зв’язку суддів на етапах із головним суддею;
 • перед Грою всі команди повинні пройти мандатну комісію, де секретаріат змагань повинен звірити відповідність медичних заявок команд із посвідченнями особи кожного учасника;

 • пояснити учасникам правила Гри;
 • перед заходом необхідно проінструктувати учасників і педагогів по техніці безпеки (інструкція по охороні праці при проведенні масових і спортивних заходів);

 • після проведення заходу рекомендується провести аналіз з учасниками і організаторами Гри.

Основні етапи організації і проведення заходу.

Підготовчий етап: Підготовчий етапз учасниками передбачає:

 1. Інформування школярів, учасників Гри, про строки і місце її проведення.

 2. Роз’яснення правил Гри.
 3. Формування команд та їхня підготовка згідно умов етапів Гри.

Підготовчий етапз педагогами передбачає:

 1. Розроблення схеми вирішення організаційних питань (визначення строків, вибір місця поведення заходу, кількості педагогів, які приймають участь у проведенні Гри).

 2. Проведення робочої наради на тему проведення майбутнього заходу.
 3. Проведення інструктажу по правилах проходження Гри для педагогів та школярів.

 4. Підготовку інформації для учасників Гри про правила і організаційні моменти (у вигляді оголошень, афіші і т.д.)

 5. Подготовку материально-технічної бази для проведення заходу.
 6. Визначення відповідальних серед педагогів за підготовку етапів Гри.
 7. Призначення відповідального за забезпечення безпеки під час проведення Гри із числа адміністрації закладу, що проводить захід .

 8. Призначення головного секретаря змагань.
 9. Призначення відповідального за збір та розміщення учасників змагань (коменданта змагань).

Основний этап:

Для успішного проведення заходу необхідно в день проведення Гри:

 1. Забезпечити явку учасників на місце проведення заходу.
 2. Підготувати етапи Гри.
 3. Діяти по часу, відповідно до плану заходу.
 4. Передати протоколи і тести головним суддям на етапах Гри.
 5. Провести інструктаж по правилах ТБ для учасників заходу.
 6. Яскраво позначити місце старту Гри.
 7. Позначити місце знаходження медичного працівника для учасників Гри.

Заключний етап:

Після заходу рекомендується провести аналіз з учасниками та організаторами. Обговорення рекомендуємо побудувати в формі дискусії, «запитання-відповідь», анкети, неформального спілкування і т.д. Під час аналізу заходу потрібно порівняти очікування учасників з тим, що отримали в результаті, виявити плюси і мінуси заходу в ході підготовки і під час безпосереднього проведення. Обов’язково подякувати всім учасникам.

Очікувані результати:

 • перевірка знань, умінь і навичок учасників Гри;
 • формування колективу, навиків взаємодії і співпраці серед членів команди;

 • підвищення самооцінки вихованців за рахунок позитивних оцінок і задоволення від власної діяльності. В результаті з’являється бажання приймати участь в інших заходах.

 • формування у вихованців відповідальності, пунктуальності, лідерських якостей;

 • формування оцінки педагогічного складу щодо рівня готовності вихованців до участі у подальших заходах;

 • можливість спілкування між школярами (обмін досвідом, спогадами, новими враженнями).

План заходу

 • Зустріч педагогів на місці проведення заходу. Завдання: (перегляд маршруту, маркування маршруту дистанції змагань, підготовка етапів Гри).

 • Збір учасників на старті Гри.
 • Шикування команд; відкриття змагань; доведення інформації до учасників Гри.

 • Старт команд з інтервалом 5хвилин.
 • Після фінішу останньої команди шикування команд, підведення результатів Гри, нагородження.

 • Приведення в порядок місця проведення заходу силами педагогів і частини вихованців.

Дистанція військово-патріотичної гри «Осінній рейд» складена за системою «Ралi», яка вимагає від команди проходження всіх етапів за часовим графіком.

Етапи гри:

 • Орієнтування в заданому напрямі по карті;

 • Метання гранати;

 • Подолання мінного поля;

 • Долікарська допомога (тести);
 • Військово-історичний конкурс (тести);
 • Подолання небезпечної ділянки по-пластунськи
 • Спортивний етап.

Старт команд відбувається згідно жеребкування з інтервалом 5 хв. Така організація проведення гри дає можливість за короткий час, а Гра проводиться в один день, за дві години стартувати 24 командам. Час роботи на дистанції становить 1 годину. Таким чином, за три години можна провести змагання, в яких приймає участь понад 20 команд.

На старті командир групи отримує залікову картку (ЗМК), в якій вказано час роботи команди на кожному з етапів Гри та спортивну карту, на якій позначено місце знаходження етапів Гри. Для проходження всієї дистанції встановлено контрольний час, за перевищення якого команда займає місце після всіх команд, які вклалися в контрольний час. На проходження кожного з етапів Гри також встановлено контрольний час. Команди, дотримуючись часу, вказаного у ЗМК, виходять на етапи Гри згідно черговості, відміченої на карті. Етап долається тільки згідно графіка. Якщо команда прийшла на етап раніше – вона чекає свого часу, відведеного для роботи.

Якщо після закінчення заданого часу етап Гри подолали не всі учасники команди, команда отримує 5 штрафних балів за кожного учасника, який не подолав етап. Якщо команда не прибуває на етап, до закінчення заданого часу проходження етапу – вона знімається з цього етапу. Команда, яка знімається з технічного етапу, займає місце у загальному заліку після команд, які подолали дистанцію без знять на етапах Гри. Командир групи повинен мати компас та годинник. Команда повинна бути забезпечена медичною аптечкою.

Переможці серед команд учасників гри визначаються за найкращою сумою очок, набраних учасниками команди на всіх етапах Гри.

ЕТАПИ ГРИ

1. Орієнтування в заданому напрямі по карті

Протяжність дистанції не перевищує 2,5 км. Умовними позначеннями на карті відмічено місце старту та етапи Гри. При відсутності карти етапи Гри можна зв’язати за допомогою орієнтування по легенді, по азимуту або за допомогою маркування. Команди, дотримуючись часу, вказаного у ЗМК, виходять на етапи Гри згідно черговості, відміченої на карті. Етап долається тільки згідно графіка. Якщо команда прийшла на етап раніше – вона чекає свого часу, відведеного для роботи.

2. Метання «гранати»

Кожний учасник команди здійснює 3 залікових кидки макету гранати Ф-1 (вага гранати 600г) у ціль (контур окопу розміром 3 х 1м). Лінія контуру окопу має бути червоного кольору шириною 10см та входити до розмірів окопу. Відстань до цілі – 15м.

Перед початком роботи на етапі Гри командир подає судді рапорт про готовність команди до конкурсу. Команда шикується в колонну по одному. Кидок учасником здійснюється за командою судді етапу «Гранатою – вогонь» від контрольної лінії або планки червоного кольору шириною 10см. Кидок зараховується після слів судді «Є», які він супроводжує підняттям білого прапорця.

Влученням вважається:

 • зіткнення гранати з поверхнею землі в зазначеній зоні, якщо воно було першим;

 • попадання гранати в лінію, що обмежує контури окопу.

За кожну вдалу спробу учаснику нараховується 2б.

Спроба вважається невдалою та не зараховується, якщо учасник:

 • у момент кидка або після нього торкнеться ґрунту за контрольною лінією;

 • наступить на контрольну лінію.

3. Мінне поле (вихідна оцінка 25 б.)

За командою судді «Руш» один учасник «сапер» озброєний щупом виконує прохід через мінне поле. Знайдені міни відмічає прапорцями увіткнутими над мінами. Інші учасники команди «слід в слід» долають мінне поле по коридору, проробленому сапером. За кожну не знайдену міну команда отримує 5 штрафних балів (з команди знімається 5 балів). За кожного учасника, який не вклався у контрольний час з команди знімається 5б.

4. Військово-історичний конкурс (тести)

У завданні бере участь вся команда. Етап Гри проводиться у вигляді тестів з військової історії за такими періодами: Київська Русь, козацька доба, військове будівництво в Україні та утворення українських військових формувань у ХХ столітті, становлення та розвиток Збройних Сил України (з 1991 року). Запитання можуть стосуватися подій та персоналій, озброєння та військової техніки, військової символіки та нагород. Питання готуються організаторами відповідно до програми предмету «Історія України» (7-9 клас) та програми гуртка «Зірниця». Крім того, передбачається пошук інформації в додаткових джерелах. Команди мають дати відповіді на 10 запитань. Загальний час, протягом якого команди відповідають на питання, має становити не більше 5 хвилин. Текст завдань конкурсу має розміщуватися на одному аркуші, за необхідності може бути надрукований з обох сторін аркушу.

За сигналом судді конкурсу учасники команди команди отримують листки з питаннями тестів, з цього моменту починається відлік часу.

Командир команди констатує момент завершення роботи словами: «Роботу завершено», суддя-спостерігач фіксує час закінчення роботи над питаннями та зазначає його у листі запитань.

За кожну правильну відповідь учасники команди отримують по 0,5 балів.

Забороняється: консультуватися членам команди між собою, отримувати допомогу від інших учасників та по телефону.

За порушення правил на команду накладається штраф: зняття балів з чуасників, які порушили вимоги, анулювання результату учасника або команди у конкурсі.

5. Долікарська допомога (тести)

У завданні бере участь вся команда. Етап Гри проводиться у вигляді тестів. Команди мають дати відповіді на 10 запитань. Загальний час, протягом якого команди відповідають на питання, має становити не більше 5 хвилин. Текст завдань конкурсу має розміщуватися на одному аркуші, за необхідності може бути надрукований з обох сторін аркушу. Перевіряється рівень теоретичних знань за навчальною програмою предмета «Основи здоров’я» 5-9 класи та програмою гуртка «Зірниця».

За сигналом судді учасники команди отримують листки з питаннями тестів, з цього моменту починається відлік часу.

Командир команди констатує момент завершення роботи словами: «Роботу завершено», суддя-спостерігач фіксує час закінчення роботи над питаннями та зазначає його у листі запитань.

За кожну правильну відповідь учасники команди отримують по 0,5 балів.

Забороняється: консультуватися членам команди між собою, отримувати допомогу від інших учасників та по телефону.

За порушення правил на команду накладається штраф: зняття балів з учасників, які порушили вимоги, анулювання результату учасника або команди у конкурсі.

6. Подолання небезпечної ділянки по-пластунськи (вихідна оцінка 25 б.)

Команда шикується в колонну по одному. Кожний учасник команди з дозволу судді по черзі долає по-пластунськи небезпечну зону по коридору не торкаючись обмежень з боків та згори. Ширина коридору 1м, висота 35см. Вихідна оцінка етапу 25 балів. За кожне збите обмеження з учасника знімається 1б. За кожного учасника, який не вклався у контрольний час, з команди знімається 5б.

7. Спортивний етап

На цьому етапі учасники змагаються у згинанні рук в упорі лежачи. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи – виконується з упору лежачи, руки випрямлені на ширині плечей, тулуб ноги утворюють пряму лінію. За командою «Можна!» учасник починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки.

Результатом кожного учасника є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук (1б.) за відведений час (30 сек).

Результатом команди є кількість зарахованих спроб кожного учасника.

Броварський районний центр
патріотичного виховання
учнівської молоді
поділитися