Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію національно-патріотичного виховання в закладах освіти у 2017/2018 навчальному році»

Інструктивно-методичні рекомендації

«Про організацію національно-патріотичного виховання
в закладах освіти у 2017/2018 навчальному році»

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді є пріоритетним напрямом діяльності держави та суспільства щодо розвитку молодого громадянина України (Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (далі – Стратегії), затвердженої Указом Президента України від 13.10.2015 № 580).

Метою освіти, як це визначено Законом України «Про освіту» від 05.09.2017
№ 2145-VІІІ,
є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають дальшого вдосконалення системи національно-патріотичного виховання, оптимізації державної політики у зазначеній сфері.

Відповідно до Стратегії в основу системи національно-патріотичного виховання покладаються ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та молоді.

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей
та молоді повинно здійснюватися у відповідності із вимогами Стратегії на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності.

Оскільки визначення пріоритетності цього напрямку спричинило видання великої кількості нормативно-правових документів, тому організація виконання їх вимагає системного і комплексного підходу, чіткого планування роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, інститутів громадянського суспільства, громадян з формування у людини і громадянина високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі.

При плануванні і проведенні заходів національно-патріотичного виховання необхідно дотримуватись мети Стратегії та основних напрямків її досягнення.
При чому особливу увагу звернути на:

формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу;

розвитку діяльнісної відданості у розбудові України, формування у дітей
і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності;

забезпечення системних змін, досягнення високої якості, ефективності, цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно-патріотичного виховання;

сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення;

підвищення ролі української мови як національної цінності;

вивчення сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері національно-патріотичного виховання, узагальнення та поширення найкращого досвіду у цій сфері;

впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування
як основи формування особистості та підґрунтя для національно-патріотичного виховання;

формування єдиних стандартів діяльності у сфері національно-патріотичного виховання та інструментів їх впровадження;

підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання;

здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби;

упорядкування та вдосконалення системи допризовної військової підготовки;

профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі
у заходах із національно-патріотичного виховання;

створення системи ефективного моніторингу у сфері національно-патріотичного виховання.

Національно-патріотичне виховання в закладах освіти організувати і проводити відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом МОН від 16.06.2015 № 641. Це комплексна системна і цілеспрямована діяльність закладів освіти, яка сумісно із органами державної влади, громадськими організаціями, сім’ями, іншими соціальними інститутами повинна забезпечити формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.

Військово-патріотичне виховання – являється складовою частиною патріотичного виховання (а в часи воєнної загрози – пріоритетною), і повинно бути зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту України, на розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України.

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 Указу Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей
та молоді» необхідно ужити заходів щодо осучаснення роботи закладів освіти
з національно-патріотичного виховання, активного залучення ними дітей та молоді до вивчення історії та культури України, подвигів борців за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, її демократичний вибір, відповідно до підпункту 2 пункту 3 Кабінету Міністрів України обласним, Київській міській державним адміністраціям доручено всебічно сприяти проведенню Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

На виконання зазначеного Указу Президента України листом МОН
від 09.11.2016 № 1/9-595 визначено пріоритетні завдання щодо осучаснення роботи закладів освіти з національно-патріотичного виховання, а саме:

створення системи національно-патріотичного виховання в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою;

оновлення експозицій шкільних музеїв (кімнат), у тому числі «Музеїв бойової слави», відповідно до Законів України «Про увічнення перемоги над нацизмом
у Другій Світовій війні 1939-1945 років», «Про правовий статус та вшанування пом’яті учасників боротьби за незалежність України у XX столітті»,
«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», створення шкільних експозицій, присвячених боротьбі з російською агресією, експозицій про героїв АТО, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок
у зміцнення обороноздатності України, для вшанування борців за незалежність
і декомунізацію;

вшанування героїв Небесної Сотні та АТО, увічнення пам’яті полеглих, популяризація їхніх подвигів, встановлення пам’ятних знаків (меморіальних дошок), монументів, відкриття меморіалів, створення куточків пам’яті та інформаційних стендів, організація фотовиставок, відвідання музеїв, зустрічі з учасниками бойових дій, перегляд документальних фільмів тощо;

проведення циклу уроків мужності для формування у дітей та молоді сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками України, на героїці сучасної боротьби за незалежність
і цілісність держави;

проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

проведення просвітницької роботи по засудженню комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, правового статусу та вшанування пам’яті борців
за незалежність України у XX ст., увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років;

протидія пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти;

відзначення: Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня українського добровольця, Дня пам’яті та примирення, річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Державного Прапора України, Європейського Дня пам’яті жертв сталінізму та нацизму, Дня незалежності України, Дня знань, Дня захисника України, Дня української писемності та мови, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів, інших пам’ятних дат і ювілеїв;

налагодження співпраці  з громадськими об’єднаннями патріотичного спрямування, волонтерами, учасниками антитерористичної операції у проведенні заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді тощо.

Відповідно до плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 954-р, у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти доручено обладнати куточки державних символів України, проведення педагогічними працівниками роз’яснювальної роботи серед учнів із шанобливого ставлення до державних символів, а також вивчення учнями Державного Гімну України, обов’язкове виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у загальноосвітніх навчальних закладах Державного Гімну України під час підняття Державного Прапору України на початку
та наприкінці кожного навчального року, під час проведення інших урочистих заходів. Зазначені питання регламентовані також наказом МОН від 07.09.2000
№ 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

На виконання постанови Верховної Ради України від 21.02.2017 № 1857-VIII «Про вшанування Героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових» листом МОН від 23.03.2017 № 1/9-168 рекомендовано облаштувати в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти всіх типів і форм власності інформаційно-меморіальні стенди про Героїв України – учасників антитерористичної операції та їхні подвиги як захисників України від збройної агресії Російської Федерації. Зазначені інформаційно-меморіальні стенди про Героїв України рекомендовано використовувати при проведенні циклу уроків мужності для формування у дітей та молоді сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками України,  на героїці сучасної боротьби українських військових за незалежність і цілісність держави; при проведенні просвітницької роботи по вшануванню героїв Небесної Сотні та АТО, до Дня Героїв Небесної Сотні, Дня українського добровольця та Дня захисника України, під час розповідей про масові акції громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. в Україні, про участь у них добровольчих формувань, про героїзм українських військових, виявлений під час бойових дій у зоні АТО.

Відповідно до плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2017
№ 574-р, та наказу МОН від 31.03.2017 № 519 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні» листом МОН від 15.09.2017 № 1/9-501 рекомендовано до 20 лютого 2018 р. створити у закладах освіти на базі бібліотек та музеїв постійно діючі стенди, що відображають подвиг Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України, рекомендовано встановлювати пам’ятні знаки, меморіальні дошки, присвоювати в установленому порядку імена загиблих учасників Революції Гідності закладам освіти та визначено низку заходів,
які мають проводитися щороку у закладах освіти у День Героїв Небесної Сотні
20 лютого та у День Гідності та Свободи 21 листопада, присвячених вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, популяризації їхніх подвигів.

Для організації заходів з відзначення пам’ятних дат у закладах освіти рекомендується використовувати «Збірник методичних рекомендацій
до відзначення пам’ятних дат у загальноосвітніх навчальних закладах», виданий Українським інститутом національної пам’яті у 2017 році.

Багато років у закладах загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти проводиться Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), спрямована на виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості
та активної громадянської позиції, здорового способу життя. За дев’ять років системної роботи державних установ і громадських організацій
на базі Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») фактично сформовано загальнодержавну систему національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Виховна система гри «Джура» включає в себе постійну навчально-виховну роботу в кожному закладі освіти протягом усього навчального року, дає можливість залучити до спільної дії учнів, педагогів, батьків, представників органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Виховні системи закладів освіти і наметових вишкільних таборів базуються на козацьких і пластових виховних системах. Гра є комплексним засобом поглиблення знань та набуття додаткових необхідних навичків учнями-учасниками гри з навчальних предметів: історія України (історія Українського війська), українознавство, мистецтво, географія, фізична підготовка, допризовна підготовка, безпека життя і діяльності людини. Під час таборувань відбуваються комплексний вишкіл учасників із зазначених предметів і оцінка рівня їхньої підготовленості.

У 2017/2018 навчальному році Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)» проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2012
за № 1094/21406, та наказу МОН від 18.09.2017 № 1278 «Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».

Організація та проведення щорічних заходів в рамках Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») забезпечуються в першу чергу Міністерством освіти і науки у тісній взаємодії із іншими Міністерствами та відомствами, а також патріотичними громадськими організаціями. Для належної підготовки та проведення Всеукраїнського етапу гри наказом МОН щорічно створюється міжвідомчий Головний штаб. Для підготовки та проведення І (районних, міських) та II (обласних, Київського міського) етапів гри за відповідними розпорядженнями обласних і районних державних адміністрацій створюються місцеві штаби за участі представників обласних (районних) державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, органів управління освіти, молоді та спорту, культури, фінансів, військових комісаріатів, представників громадських організацій, воїнів АТО та волонтерів.

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)» є базовою основою для організації комплексної системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в Україні.
У закладах освіти розробляються та затверджуються річні плани організації та проведення всього комплексу заходів гри у навчальному році. Заходи гри в закладах освіти проводяться з вересня по серпень і є пріоритетними по відношенню до інших виховних заходів.

В областях і районах України створені та діють Координаційні ради з питань національно-патріотичного виховання при місцевій держадміністрації, які є тимчасовими консультативно-дорадчими органами для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері національно-патріотичного виховання. Очолюють координаційні ради заступники голів місцевих державних адміністрацій.

Військово-патріотичне виховання в закладах освіти необхідно зорієнтувати на формування у зростаючої особистості готовності до захисту України, на розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх його складників, спільними зусиллями органів державного управління, а також освітніх закладів, сім’ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних Сил України, інших силових структур.

Системна організація військово-патріотичного виховання молоді має бути спрямована на її підготовку до оволодіння військовими професіями, формування
в неї психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах, задоволення потреби підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту України.

Відповідно до абзацу 15 статті 3 Закону України «Про оборону України» підготовка держави до оборони в мирний час включає військово-патріотичне виховання громадян України, підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи забезпечують проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України.

Указом Президента України від 14.03.2016 № 92 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» одним із напрямів розвитку сектору безпеки і оборони визначено забезпечення розвитку системи військово-патріотичного виховання, запровадження програм військової підготовки
та цивільного захисту в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.1997 № 1410 «Про створення єдиної системи військової освіти» початкова військова підготовка молоді здійснюється у формі допризовної підготовки в закладах загальної середньої освіти, що забезпечується вивченням предмету «Захист Вітчизни» у 10-11 класах,
та навчання у військових ліцеях і ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою. Початкова військова підготовка молоді повинна забезпечити здобуття юнаками первинних знань, умінь та навичок із загальновійськових дисциплін
з метою скорочення терміну становлення молодих солдатів і матросів, швидкої їх адаптації до строкової служби, а у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, крім того, – з метою професійної спрямованості ліцеїстів на подальше навчання у вищих військових навчальних закладах.

В закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти допризовній військовій підготовці учнів всебічно сприяє Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») з питань вивчення умов розміщення військовослужбовців, екіпірування військовослужбовця, зразків військової техніки, стрілецької зброї та боєприпасів; проведення тренування з вогневої підготовки: підготовка до виконання вправ стрільб з автомата АК-74, розбирання та збирання зброї, практичне виконання вправи стрільб з АК-74; ознайомлення та практичного тренування з основ долікарської допомоги та тактичної медицини; тренування зі стройової підготовки; проведення навчально-польових зборів за програмою предмету «Захист Вітчизни».

На виконання пункту 2 плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 898-р, в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти мають здійснюватися заходи, спрямовані на підвищення престижу військової служби, збільшення чисельності молоді, що готова
до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, у тому числі шляхом популяризації стандартів НАТО; активізуватися профорієнтаційна робота серед старшокласників на подальшу службу в Збройних Силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо.

На виконання пункту 5.1.10. розділу «Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (наказ МОН від 16.06.2015
№ 641) має забезпечуватися зв’язок закладів освіти з військовими частинами (екскурсії до музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування); забезпечуватися зв’язки та спільна профорієнтаційна діяльність закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та військових закладів вищої освіти (за програмами: юний правознавець, десантник, рятівник, розвідник, снайпер, поліцейський, прикордонник, радист). Передбачено залучення офіцерів військових частин, воїнів АТО до проведення у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти навчальних занять із допризовної військової підготовки молоді.

Спільним планом невідкладних заходів, спрямованих на налагодження взаємодії у питаннях національно-патріотичного виховання допризовної молоді
та популяризації військової служби (лист МОУ від 01.10.2015 № 220/10727), передбачено відвідування молоддю військових частин у дні відкритих дверей для ознайомлення учнів з умовами військової служби та побутом військовослужбовців, зразками озброєння та військової техніки; проведення практичних занять для учнів на навчально-матеріальній базі військових частин Збройних Сил України та інших силових структур; проведення зустрічей учасників АТО з учнями у закладах освіти; проведення творчих та мистецьких фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, спартакіад на честь воїнів, загиблих за Україну. У закладах освіти з метою військово-професійної орієнтації молоді передбачено проведення акції «Ярмарок військових професій».

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2016
№ 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» видано наказ МОН від 01.07.2016 № 751 «Про заходи з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік» та методичні рекомендації з проведення інформаційної роботи щодо престижності військової служби у Збройних Силах України за контрактом (лист МОН від 22.09.2016 № 1/9-506).

На виконання доручення Президента України від 08.10.2016 № 1-1/789
для покращення викладання предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання молоді у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти листом МОН від 20.12.2016 № 1/9-657 рекомендовано місцевим органам управління освітою спільно з обласними, Київським міським, районними (міськими) військовими комісаріатами з метою укомплектування військовим майном кабінетів предмета «Захист Вітчизни» закладів освіти підготувати відповідні запити про надання військового майна відповідно до Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002
№ 1282, та направити їх до Міністерства оборони України; розглянути можливість створення на базі провідних закладів освіти регіональних центрів військово-патріотичного виховання з відповідним матеріально-технічним забезпеченням; активізувати роботу щодо якісного добору кандидатів на посаду викладачів предмета «Захист Вітчизни», організації та проведення їх методичної підготовки.

Підсумовуючи зазначене рекомендується створювати виховні системи закладів освіти як цілісний організм, який виникає в процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб’єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку та саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням К.Д. Ушинського, «духу школи». При цьому слід розуміти, що поняття виховна система та система виховної роботи не ідентичні. Але виховання учнів не може здійснюватися лише в рамках закладу освіти. Воно залежить від усієї соціально-культурної ситуації, в якій живе і розвивається дитина. Закладам освіти необхідно активно впливати на формування виховного середовища (виховного простору), яке безпосередньо впливає на процес розвитку та самореалізації особистості.

Виховний простір – це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток особистості. Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості. Єдиний виховний простір є результатом успішного функціонування виховних систем закладів освіти і, одночасно, він виступає необхідним ресурсом їхнього розвитку. Для кожного закладу освіти мають бути розроблені індивідуальні моделі виховних систем.

З метою моніторингу діяльності місцевих органів управління освітою
та закладів освіти у сфері національно-патріотичного виховання Державною інспекцією навчальних закладів України здійснюється підготовка Програми вивчення діяльності місцевих органів управління освітою щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді, за якою вона буде здійснювати свою роботу у 2018 році. Вивчення діяльності місцевих органів управління освітою та закладів освіти щодо впровадження Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» в закладах освіти та організації таборувань
I та II етапів гри буде здійснюватися групою з моніторингу, затвердженою наказом МОН від 18.09.2017 № 1278 «Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».

Нормативно-правова база з питань національно-патріотичного виховання

Закони України:

 1. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ «Про освіту».

 2. Закон України 06.12.1991 № 1932-XII «Про оборону України».

 3. Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV «Про загально середню освіту».

 4. Закон України від 22.06.2000 № 1841-III «Про позашкільну освіту».

 5. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту».

 6. Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту».

 7. Закон України від 11.07.2001 № 2628-III «Про дошкільну освіту».

 8. Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства».

 9. Закон України від 01.12.1998 № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

 10. Закон України від 5 березня 2009 року № 1065-VI «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини».

 11. Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV «Про захист суспільної моралі».

 12. Закон України від 09.04.2015 № 314 «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті».

 13. Закон України від 09.04.2015 № 315 «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років».          

 14. Закон України від 09.04.2015 № 316 «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».          

 15. Закон України від 09.04.2015 № 317 «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Укази Президента України:

 1. Указ Президента України від 25.10.2002 № 948 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді».

2. Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України».

3. Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи».

4. Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України».

5. Указ Президента України від 11.02.2015 № 69 «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

6. Указ Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

7. Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

8. Указ Президента України від 22.01.2016 № 17 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років».

9. Указ Президента України від 14.03.2016 № 92 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України».

10. Указ Президента України від 01.12.2016 № 534 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері».

Розпорядження, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова КМУ від 15.12.1997 № 1410 «Про створення єдиної системи військової освіти».

 2. Постанова КМУ від 30.11.2000 № 1770 «Про затвердження Положення
  про допризовну підготовку і Положення про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей»

 3. Розпорядження КМУ від 08.12.2009 № 1494-р «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій
  з відвідуванням об’єктів культурної спадщини».

 4. Постанова ВРУ від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО
  та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

  1. Постанова КМУ від 16.10.2014 № 630 «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України».

 5. Розпорядження КМУ від 26.10.2016 № 777-р «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років
  та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року».

 6. Розпорядження КМУ від 30.11.2016 № 898-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 рік».

 7. Розпорядження КМУ від 07.12.2016 № 954-р «Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві».

 8. Постанова КМУ від 07.12.2016 № 999-р «Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації».

 9. Постанова ВРУ від 17.01.2017 № 1822-VIII «Про встановлення
  Дня українського добровольця».

 10. Постанова ВРУ від 21.02.2017 № 1857-VIII «Про вшанування Героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових».

 11. Постанова ВРУ від 23.02.2017 № 1908-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Ціннісні орієнтири сучасної української молоді».

 12. Розпорядження КМУ від 23.08.2017 № 574-р «Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року».

 13. Розпорядження КМУ від 18.10.2017 № 743-р «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки».

 14. Спільний план невідкладних заходів, спрямованих на налагодження взаємодії у питаннях національно-патріотичного виховання допризовної молоді
  та популяризації військової служби, затверджений МОУ 21.08.2015 р. на виконання пункту 5 Указу Президента України від 12.06.2015 № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та погоджений
  з Міністерствами інформаційної політики, культури, освіти і науки, молоді та спорту, внутрішніх справ.

Накази Міністерства освіти і науки України:

 1. «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» від 07.09.2000 № 439.

 2. «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини»
  від 22.01.2010 № 28.

 3. «Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») від 13.06.2012 № 687.

 4. «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей
  і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» від 16.06.2015 № 641.

 5. «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти» від 16.07.2015
  № 768.

 6. «Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні»
  від 21.03.2016 № 294.

 7. «Про заходи з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік»
  від 01.07.2016 № 751.

 8. «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України
  щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 31.03.2017 № 519.

 9. «Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» від 18.09.2017 № 1278.

Листи Міністерства освіти і науки України:

 1. «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
  під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів
  загальноосвітніх навчальних закладів» від 06.02.2008 № 1/9-61.

 2. «Щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» від 14.08.2008 №1/9-520.

 3. «Про розвиток органів учнівського врядування» від 07.12.2009 № 1/9-850.

 4. «Щодо громадянської освіти та виховання в навчальних закладах»
  від 09.08.2012 № 1/9-557.

 5. «Про проведення заходів щодо протидії тероризму» від 25.07.2014
  № 1/9-372.

 6. «Про Всеукраїнську акцію «Лист пораненому» від 04.08.2014 № 1/9-392.

 7. «Про проведення Уроків мужності» від 13.08.2014 № 1/9-412.

 8. «Про відзначення 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України»
  з додатком «Методичні матеріали щодо вшанування 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України» від 17.10.2014 № 1/9-543.

 9. «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах» від 17.02.2015 № 1/9-78.

 10. «Щодо заходів з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» від 09.04.2015 № 1/9-188.

 11. «Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі» від 23.04.2015 № 1/9-211.

 12. «Щодо відвідування музеїв та навчально-тематичних екскурсій»
  від 08.05.2015 №1/9-235.

 13. «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології
  в системі освіти» від 24.06.2015 № 1/9-302.

 14. «Щодо заходів з відзначення Дня захисника України» від 25.09.2015
  № 1/9-455.

 15. «Щодо заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів» від 17.11.2015
  № 1/9-549.

 16. «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» від 25.07.2016 № 1/9-396.

 17. «Про методичні рекомендації з проведення інформаційної роботи щодо престижності військової служби у Збройних Силах України за контрактом»
  від 22.09.2016 № 1/9-506.

 18. «Щодо поліпшення викладання в ЗНЗ предмета «Захист Вітчизни»
  від 20.12.2016 № 1/9-657.

 19. «Про відзначення Дня українського добровольця» від 13.03.2017 № 1/9-147.

 20. «Про вшанування Героїв України – учасників АТО» від 23.03.2017
  № 1/9-168.

 21. «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 15.09.2017 № 1/9-501.

 22. «Про відзначення Дня захисника України» від 19.09.2017 № 1/9-505.

поділитися